Om KreaNord

Hvad er KreaNord?

KreaNord har været et nordisk initiativ, med formålet at forbedre vækstpotentialet i regionens kulturelle og kreative industrier. Programmet var aktivt i perioden 2008-2014. KreaNord afvikles i løbet af 2015, hvor der blandt andet gennemføres en evaluering af hele initiativet. Nordisk Ministerråd har drevet arbejdet og fungeret som en nordisk platform for udveksling og udvikling.

KreaNord har arbejdet for:

  • vækst og udvikling af kulturelle og kreative industrier i Norden
  • kreativt entrepreneurskab og levedygtighed for kreative virksomheder
  • muligheder for internationalisering og finansmuligheder
  • samarbejde på tværs af brancher, virksomheder og øvrige aktører

Policy anbefalinger

Nordens Kultur- og Erhvervsministre besluttede i 2010, at Norden skal være en ledende region indenfor kulturelle og kreative erhverv. KreaNord udviklede følgende fire policy anbefalinger, som ministrene tilsluttede sig:

  • Fremme strategisk samarbejde og udveksling indenfor de nordiske kulturelle og kreative erhverv og med andre sektorer for værdiskabelse, innovasion og vækst
  • Arbejde for, at de nordiske kulturelle og kreative erhverv får nye muligheter for tilgang til globale markeder, finansiering og at tiltrække sig udenlandske investeringer
  • Fremme kultur og kreativitet i nordisk uddannelse på alle niveauer og entreprenørskap og erhvervskompetance i kultur- og kunstuddannelser
  • Etablere et fælles kulturmarked for kreativ industri og kulturprodukter

Læs mere om KreaNords policy anbefalinger