Investerare

KreaNord har lanceret følgende projekter med formålet at bidrage til implementeringen af policy anbefalingen: “Arbejde for, at de nordiske kulturelle og kreative erhverv får nye muligheder for tilgang til globale markeder, finansiering og at tiltrække sig udenlandske investeringer”.

Projektet KreaNord Investors har arbejdet med at etablere en ny platform for investeringer i de kreative erhverv. Projektet var aktivt i perioden 2012-2014, hvor man dels arbejdede på investeringsplaformen og dels afholdte gratis workshops om forretningsudvikling og netværksmøder med investorer i de nordiske lande.

KreaNords program for kulturelle og kreative erhverv 2013-2015 har arbejdet med at fremme nordisk samarbejde i de kreative sektorer. Ansøgningsprogrammet var aktivt i perioden 2013-2014 hvor man uddelte midler ved åbne ansøgningsrunder til kreative projekter som havde til formål at opnå større gennemslagskraft for de kreative erhverv både i Norden og internationalt. De seks projekter som har modtaget finansiering fra KreaNord forvaltes fortsat af Kulturkontakt Nord indtil 2017