Kreative kompetencer gavner forretningsudviklingen

Polycom er en verdensomspændende koncern, der er førende inden for samlede kommunikationsløsninger som videokonferencer, IP-telefoni og HD-telepresence. For at bevare virksomhedens position og fokus på teknologisk og kreativ innovation har Polycoms danske afdeling taget utraditionelle metoder i brug med lån fra den kreative og kunstneriske verden.

Baggrund

Polycom leverer højteknologiske kommunikationsløsninger til multinationale virksomheder med behov for effektiv kommunikation på tværs af landegrænser. I 2007 blev Sten Dyrmose administrerende direktør for Polycoms danske afdeling. Hans job var at sikre, at Polycom (Denmark) Aps forblev en virksomhed, der fortsat kunne levere innovative trådløse kommunikationsløsninger globalt.

Udfordringen

Som verdensførende indenfor avancerede kommunikationsløsninger var Polycom allerede en kreativ og cutting-edge teknologisk virksomhed. Udfordringen for direktør Sten Dyrmose var at udvide kreativiteten, så innovation ikke blot var noget, der skete blandt ingeniørerne i R&D-afdelingen, men noget der prægede hele virksomheden fra top til bund. Løsningen blev derfor at skabe nytænkning i Polycom ved at invitere professionelle kreative kræfter ind som hjælp.

Sådan gik det til

Sten Dyrmose inviterede kunstner og kaospilot Kirstin Birkeland til virksomheden som et ”positivt forstyrrende element” der kunne sætte gang i og styre innovationsprocessen og sætte de kreative kræfter i Polycom fri. Ønsket var at igangsætte nogle innovationsprocesser med medarbejderne for at skabe nye forretningsmuligheder, ideer og koncepter for virksomheden. Helt konkret var målet at udarbejde 2-3 nye forretningskoncepter indenfor Polycoms videns- og kerneområder, som kunne indgå i ledelsens strategi.

 "Vi havde prøvet de traditionelle veje og ingeniørværktøjer. Vi vidste, at vi søgte noget nyt indenfor vores produktportefølje - noget udefinerbart. Det er utroligt, hvad et stærkt kreativt fokus en gang om ugen i 3 måneder kan føre til."

Sten Dyrmose, adm. direktør, Polycom Danmark

Med fuld opbakning fra ledelsen iværksatte Kirstin Birkeland innovationsprocessen ’Projekt Einstein’. Midt i det store fabriksrum blev der oprettet et Einstein-rum, hvor Kirstin Birkeland hængte nogle af sine egne malerier op. Malerierne var en fortolkning af Otto Scharmers Teori-U, som var det teoretiske fundament i projektet. Til innovationsprojektet blev der valgt 12 frivillige ansatte fra alle kerneområder og alle afdelinger i virksomheden. Teamets mangfoldighed var netop et vilkår for at skabe kreative og helhedsorienterede processer, samtidig med at de fungerede som ”ambassadører” for hele processen i deres respektive afdelinger. Disse 12 personer skulle sammen med Kirstin Birkeland mødes én dag om ugen i tre måneder og arbejde kreativt og nytænkende med at udtænke nye og anderledes koncepter for Polycoms fremtid. Det involverede meditation, kunst, fysisk træning, association øvelser og andre teknikker i at tænke anderledes.

Undervejs i forløbet blev alle virksomhedens 100 ansatte, bestyrelsen og samarbejdspartnere også involveret gennem fx fredagsmeditation. På grund af Einstein-rummets centrale placering i fabrikshallen lige overfor den åbne kantine kunne alle medarbejdere følge med i den kreative proces. På den måde blev forretningsudviklingen ikke oplevet som noget, ledelsen havde trukket ned over virksomheden, men det var en forandring med rod i hele organisationen.

Resultat

Da forløbet efter tre måneder var ovre, var det medarbejderteamet selv, der præsenterede resultatet af deres arbejde på en stor fællesevent for virksomheden og partnere.

  • En række nye ideer og forretningskoncepter blev udviklet under Projekt Einstein, hvoraf nogle er realiseret, mens andre er under udvikling.
  • Der er bred enighed blandt alle i Polycom, at virksomheden som helhed er blevet mere kreativ og går til opgaverne på en ny og anderledes åben måde. Med andre ord er der sket en kulturforandring i virksomheden
  • Innovation og forandringsparathed er nu kompetencer, der gennemsyrer hele virksomheden.
  • Øget fokus og forståelse blandt medarbejderne for kundernes behov.
  • Der blev desuden etableret fire nye kreative rum, hvor medarbejdere, kunder, slutbrugere og partnere i fællesskab kan fokusere på individuelle løsninger