KreaNord

KreaNord är ett nordiskt initiativ som syftar till att förbättra tillväxtmöjligheterna för regionens kulturella och kreativa näringar. Arbetet drivs av Nordiska Ministerrådet och fungerar som en nordisk plattform för utbyte och utveckling. De kulturella och kreativa näringarna innebär industrier som skapar sysselsättning, tillväxt och export och som är en viktig framtida tillgång för Norden. Det innefattar bland annat mode, musik,...

KreaNord

KreaNord är ett nordiskt initiativ som syftar till att förbättra tillväxtmöjligheterna för regionens kulturella och kreativa näringar. Arbetet drivs av Nordiska Ministerrådet och fungerar som en nordisk plattform för utbyte och utveckling. De kulturella och kreativa näringarna innebär industrier som skapar sysselsättning, tillväxt och export och som är en viktig framtida tillgång för Norden. Det innefattar bland annat mode, musik, förlagsverksamhet, design, arkitektur, animering och film. KreaNord handlar om att stödja de nordiska ländernas individuella samt gemensamma utvecklingspotential inom de kulturella och kreativa industrierna. Inom KreaNord bedrivs olika typer av verksamheter som projekt, profileringsaktiviteter och utveckling av policyrekommendationer.

KreaNords indlæg (144) / 1 of 29

05. Feb 2015 / Nyhed
I 2015 lanceres fyrtårnsprojektet ”Kultur och kreativitet för tillväxt” i regi af Nordic Innovation. Dette projekt skal udvikle det nordiske samarbejde om de kulturelle og kreative erhverv, og bygge videre på den nordiske platform og erfaringer med samarbejde...
26. Jun 2014 / Event
Umeå is Europe’s Capital of Culture. As part of the Umeå2014 programme we invite you to an international conference focusing on how culture-driven growth contributes to sustainable urban development. Welcome to Umeå on 23–24 September 2014! Make new...
03. Apr 2014 / Nyhed
The european centre for creative economy (ecce) is charged with the sustainably development of the creative industries and the pan-European networking from the Ministry of Family, Children, Youth, Culture and Sports of the State North Rhine-Westphalia. As...
13. Mar 2014 / Nyhed
KreaNord-programmet, der bliver administreret af Kulturkontakt Nord, har uddelt støtte til tre nordiske projekter med stærke forretningsaspekter. Fælles for de tre projekter, der har modtaget støtte, er at de gennem nordisk samarbejde vil styrke kreative...
11. Mar 2014 / Event
Nordic Startup Conference 2014 – Encouraging entrepreneurship at all levels in the Nordics We gather and we showcase top-tier players within entrepreneurship and startups in the Nordics.  Our event displays the best of the Nordics and aims at...